تاريخ روز : پنجشنبه 28 تیر 1403

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری صنایع ایران

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

برای واردشدن به بخش امور سهامداران


در قسمت پرتال سهامداران کلیک کرده و نام کاربری و رمز عبور را وارد نمایید.بطور مثال: 

1- نام کاربری (کد بورسی بدون درنظر گرفتن حروف ).

2- رمز عبور شماره شناسنامه شخص حقیقی(صفر قبل از عدد وارد نشود) و یا شماره ثبت شرکت اشخاص حقوقی می باشد.

3- کد اختصاصی بانک همان شماره ی شبا میباشد.(بانک انتخابی پیش فرض بانک خاورمیانه لحاظ شود.)

4-نکته: لازم به توضیح است شرکتهای حقوقی میبایست، اطلاعات خود را به صورت رسمی و طی نامه ی مکتوب به آدرس این شرکت ارسال نمایند.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی